JURANIĆ I JURINIĆ

Mladi pijanistički virtuoz Aljoša Jurinić nadahnutom izvedbom obilježio koncert na otvaranju kazališne sezone

Mladi pijanistički virtuoz Aljoša Jurinić nadahnutom izvedbom obilježio koncert na otvaranju kazališne sezone

Mladi pijanistički virtuoz Aljoša Jurinić nadahnutom izvedbom obilježio koncert na otvaranju kazališne sezone