Kada će učenici ponovno u školu?

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je suglasnost na objedinjeni Plan nadoknade nastavnih dana provedenih u štrajku za škole s područja Primorsko-goranske županije kojeg im je, na prijedlog samih škola, dostavio resorni Upravni odjel PGŽ. Plan obuhvaća 32 osnovne i 30 srednjih škola kojima je osnivač Primorsko-goranska županija, zatim ukupno 25 ustanova kojima je osnivač Grad Rijeka (od čega 23 osnovne škole i 2 posebne ustanove – Centar za odgoj i obrazovanje osnovna i srednja škola i Centar za autizam Rijeka), 2 osnovne škole kojih je osnivač Grad Crikvenica te 1 osnovnu školu kojoj je osnivač Grad Opatija.

 

Iz priloženih potreba izmjena kalendara rada vidljivo je da većina škola planira nadoknadu nastave na sljedeći način:

  • 23. prosinac 2019.
  • od 07. – 11. siječnja 2020. (skraćivanjem dijela zimskih praznika)
  • od 14. – 18. travnja 2020. ( skraćivanjem dijela proljetnih praznika
  • produljenjem nastavne godine za maturante – maksimalno do 29. svibnja 2020.
  • završetak nastavne godine – do 26. lipnja 2020.

Objedinjeni plan s popisom svih školskih ustanova možete pogledati na linku.