KAKO SPASITI 3. MAJ?

Sa zajedničke sjednice pružena politička potpora Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije za spas i daljni razvoj brodogradilišta 3. maj.

Sa zajedničke sjednice pružena politička potpora Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije za spas i daljni razvoj brodogradilišta 3. maj.

Sa zajedničke sjednice pružena politička potpora Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije za spas i daljni razvoj brodogradilišta 3. maj.