Kalendar

Dio pomorske baštine Primorsko – goranske županije, i to onaj dio koji se odnosi na tradicijska plovila našao je svoje mjesto na kalendaru za sljedeću godinu.

Dio pomorske baštine Primorsko – goranske županije, i to onaj dio koji se odnosi na tradicijska plovila našao je svoje mjesto na kalendaru za sljedeću godinu.

Dio pomorske baštine Primorsko – goranske županije, i to onaj dio koji se odnosi na tradicijska plovila našao je svoje mjesto na kalendaru za sljedeću godinu.