Kamen temeljac

Krenuli radovi na područnoj školi u Baški do koje se gradi i nova sportska školska dvorana

Krenuli radovi na područnoj školi u Baški do koje se gradi i nova sportska školska dvorana

Krenuli radovi na područnoj školi u Baški do koje se gradi i nova sportska školska dvorana