Kameni branici

Kameni branici rimskog imperija protežu se od riječkog Principija u starom gradu, preko Kalvarije, do Klane, prezida u Gorskom kotaru pa kroz Sloveniju sve do Alpa. Taj kasnoantički sustav obrambenih bedema okupio je hravatske i slovenske stručnjake u projektu Claustra.

Kameni branici rimskog imperija protežu se od riječkog Principija u starom gradu, preko Kalvarije, do Klane, prezida u Gorskom kotaru pa kroz Sloveniju sve do Alpa. Taj kasnoantički sustav obrambenih bedema okupio je hravatske i slovenske stručnjake u projektu Claustra.

Kameni branici rimskog imperija protežu se od riječkog Principija u starom gradu, preko Kalvarije, do Klane, prezida u Gorskom kotaru pa kroz Sloveniju sve do Alpa. Taj kasnoantički sustav obrambenih bedema okupio je hravatske i slovenske stručnjake u projektu Claustra.