Karneval i turisti

Kao i ranijih godina, i ove je je Riječki karneval popunio sve smještajne kapacitete u Rijeci, ali i u Opatiji.

Kao i ranijih godina, i ove je je Riječki karneval popunio sve smještajne kapacitete u Rijeci, ali i u Opatiji.

Kao i ranijih godina, i ove je je Riječki karneval popunio sve smještajne kapacitete u Rijeci, ali i u Opatiji.