Karneval u lovranu

I ove godine preko 40 maškaranih grupa prošetalo Lovranom

I ove godine preko 40 maškaranih grupa prošetalo Lovranom

I ove godine preko 40 maškaranih grupa prošetalo Lovranom