KAŠTEL DRIVENIK

Jedan od rijetkih sačuvanih frankopanskih kaštela sa kojeg se pruža pogled na sjeverni dio Vinodola nalazi su malom mjestu Driveniku. Drivenički stari grad danas nema stanovnika, no o burnoj prošlosti i dalje svjedoče kaštel iz 13. stoljeća, župna crkva Sv. Dujma, crkva Sv. Stjepana iz 15. stoljeća, župni dvor i stara škola u kojoj su se školovale generacije Driveničana.

Jedan od rijetkih sačuvanih frankopanskih kaštela sa kojeg se pruža pogled na sjeverni dio Vinodola nalazi su malom mjestu Driveniku. Drivenički stari grad danas nema stanovnika, no o burnoj prošlosti i dalje svjedoče kaštel iz 13. stoljeća, župna crkva Sv. Dujma, crkva Sv. Stjepana iz 15. stoljeća, župni dvor i stara škola u kojoj su se školovale generacije Driveničana.

Jedan od rijetkih sačuvanih frankopanskih kaštela sa kojeg se pruža pogled na sjeverni dio Vinodola nalazi su malom mjestu Driveniku. Drivenički stari grad danas nema stanovnika, no o burnoj prošlosti i dalje svjedoče kaštel iz 13. stoljeća, župna crkva Sv. Dujma, crkva Sv. Stjepana iz 15. stoljeća, župni dvor i stara škola u kojoj su se školovale generacije Driveničana.