KATJA MATIJEVIĆ NOVA PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA RIJEČKOG KBC-a

Treba ubrzati završetak nove bolnice na novom lokalitetu, a kada ona bude završena idem u mirovinu, izjavila je nova predsjednica Upravnog vijeća KBC – Rijeka, Katja Matijević, nakon održane konstituirajuće sjednice.

Treba ubrzati završetak nove bolnice na novom lokalitetu, a kada ona bude završena idem u mirovinu, izjavila je nova predsjednica Upravnog vijeća KBC – Rijeka, Katja Matijević, nakon održane konstituirajuće sjednice.

Treba ubrzati završetak nove bolnice na novom lokalitetu, a kada ona bude završena idem u mirovinu, izjavila je nova predsjednica Upravnog vijeća KBC – Rijeka, Katja Matijević, nakon održane konstituirajuće sjednice. O godini dovršetka radova, Matijević je novinarima dala indirektan odgovor, kazavši kako bi u mirovinu trebala otići kroz sedam godina. Brzina gradnje jednim dijelom ovisi o dinamici priljeva sredstava, a drugim o načinu na koji će se bolnica graditi. Jedan od načina je javno privatno partnerstvo, a drugi je dizanje međunarodnog kredita jer u zemlji nema novca. Stoga trebamo odabrati pravi put, istaknula je nova predsjednica Upravnog vijeća.Iz državnog proračuna za KBC Rijeka ove je godine izdvojeno najviše novaca do sada. Budžet je s 43 milijuna povećan na značajnih 51 milijun kuna, što æe pokriti redovno poslovanje u osnovnom dijelu. Stanje na računu je onakvo kakvo je, bolnica nema ni jednu zabranu, isporuke svih lijekova i svih materijala vrše se u vremenima koja su potrebna. U ovom trenutku niti jednog pacijenta nismo vratili iz bolnice, a da mu nismo mogli pružiti medicinsku uslugu, rekao je ravnatelj riječkog KBC-a Herman Haller. Predstavljeni su i članovi Upravnog vijeća, Miljenko Kapović, Branko Šestan i Alan Šustić.
 
 
Autorica: Ida Balen