Kbc rijeka

Klinički bolnički centar Rijeka posjetila je delegacija iz Južne Koreje. Razlog njihovog dolaska u Hrvatsku je Zdravstveni forum koji se održava u Zagrebu. Na forumu će predstaviti svoje mogućnosti u smislu uspostave suradnje po pitanju proizvodnje i kupovine lijekova te medicinske opreme.

Klinički bolnički centar Rijeka posjetila je delegacija iz Južne Koreje. Razlog njihovog dolaska u Hrvatsku je Zdravstveni forum koji se održava u Zagrebu. Na forumu će predstaviti svoje mogućnosti u smislu uspostave suradnje po pitanju proizvodnje i kupovine lijekova te medicinske opreme.

Klinički bolnički centar Rijeka posjetila je delegacija iz Južne Koreje. Razlog njihovog dolaska u Hrvatsku je Zdravstveni forum koji se održava u Zagrebu. Na forumu će predstaviti svoje mogućnosti u smislu uspostave suradnje po pitanju proizvodnje i kupovine lijekova te medicinske opreme.