KBC Rijeka nabavio dva milijuna kuna vrijedan novi protočni citometar

kbc citometar

 

 

·         Sofisticirani uređaj danas je nezamjenjiv u postavljanju dijagnoze i praćenju tijeka terapije hematoloških bolesnika

 

Klinički bolnički centar Rijeka odnedavno je bogatiji za vrlo vrijedan medicinski instrument – protočni citometar, nabavljen za potrebe rada Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku.

Protočna citometrija jedna je od sofisticiranih tehnika u laboratorijskoj medicini koja omogućuje proučavanje značajki „živih“ stanica u uzorku krvi ili koštane srži.

 

Ljudske stanice, napose leukociti, specifično se obilježavaju s obzirom na svoju strukturu i značajke te potom u uređaju prolaze kroz zraku laserske svjetlosti. Instrument bilježi različite svjetlosne signale pretvarajući ih u informacije o vrsti stanica i promjenama u odnosima pojedinih podvrsta. Takav nalaz neizostavan je u postavljanju dijagnoze i praćenju tijeka terapije hematoloških bolesnika jer će u uzorku pacijenta pronaći i identificirati udio i vrste stanica koje su maligno promijenjene. Analiza je korisna i u praćenju drugih bolesti i stanja koja imaju utjecaj na vrste i podvrste leukocita – stanica nositelja imunološkog odgovora našeg organizma.

 

Dosadašnji stari instrument poslužio je da se na Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku postavi takva složena i zahtjevna dijagnostička metoda, a s novim je učinjen velik iskorak u razvoju protočne citometrije kao rutinske metode laboratorijske dijagnostike, ali i izvrsne metode u znanstvenom radu, napose u istraživanju staničnih značajki.

 

“Rad na instrumentu i kliničko tumačenje dobivenih rezultata zahtijeva visoka ekspertna znanja i stalno usavršavanje laboratorijskog tima, čemu smo iznimno posvećeni. Osim laboratorijskog dijela rada, puna vrijednost i tumačenje nalaza postiže se suradnjom u ekspertnim timovima medicinskih biokemičara i liječnika hematologa i patologa, a u cilju boljeg razumijevanja bolesti i kvalitetnije medicinske skrbi o bolesnicima”, istakla je prof. dr. Lidija Bilić-Zulle, predstojnica Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku.

 

Upravo taj tim, proširen sa specijalistima transfuzijske medicine, jezgra je organizacije i uvođenja transplantacije vlastitih krvotvornih matičnih stanica kao oblika liječenja hematoloških bolesti, i to s velikom uspješnošću. Nabavka novog i suvremenog protočnog citometra vrijednog dva milijuna kuna jedan je od preduvjeta mogućnosti provođenja tog složenog medicinskog postupka.