Od mora do gorja - Klana

- Klana dobila reciklažno dvorište - građani od 6. travnja besplatno mogu odlagati razne vrste otpada, osim opasnog

- Obnavlja se vatrogasni dom u Klani

Kategorija