Koledva

Dugo je trebalo, ali je urodilo plodom. Poslije dugih 28 godinama u Njivicama je ponovo uprizorena koledva. 51 par i nekoliko desetaka pridruženih pojedinaca od rana je jutra bilo u akciji.

Dugo je trebalo, ali je urodilo plodom. Poslije dugih 28 godinama u Njivicama je ponovo uprizorena koledva. 51 par i nekoliko desetaka pridruženih pojedinaca od rana je jutra bilo u akciji.

Dugo je trebalo, ali je urodilo plodom. Poslije dugih 28 godinama u Njivicama je ponovo uprizorena koledva. 51 par i nekoliko desetaka pridruženih pojedinaca od rana je jutra bilo u akciji.