Kolegij grada rijeke

Tokom 2014. godine na području Rijeke zabilježeno je 1377 kaznenih djela uključujući i ona počinjena u prometu. Smanjenje je to u odnosu na 2013. godinu, kada je zabilježeno 2030 takvih djela, od čak 32,4 posto. Dominiraju kaznena djela s područja općeg kriminaliteta, a počinjeno ih je 1080.

Tokom 2014. godine na području Rijeke zabilježeno je 1377 kaznenih djela uključujući i ona počinjena u prometu. Smanjenje je to u odnosu na 2013. godinu, kada je zabilježeno 2030 takvih djela, od čak 32,4 posto. Dominiraju kaznena djela s područja općeg kriminaliteta, a počinjeno ih je 1080.

Tokom 2014. godine na području Rijeke zabilježeno je 1377 kaznenih djela uključujući i ona počinjena u prometu. Smanjenje je to u odnosu na 2013. godinu, kada je zabilježeno 2030 takvih djela, od čak 32,4 posto. Dominiraju kaznena djela s područja općeg kriminaliteta, a počinjeno ih je 1080.