Kolegij grada

Nagrada za životno djelo Grada Rijeke ove će godine pripasti teatrologu i nekadašnjem intendantu Hnk Ivana pl. Zajca Darku Gašparoviću i kulturologu i književniku Boži Mimici. Godišnje nagrade, ako to potvrdi Gradsko vijeće, pripast će Jonatanu Lergi, Vladimiru Mozetiću, Damiru Miškoviću i Predragu Slobodi.

Nagrada za životno djelo Grada Rijeke ove će godine pripasti teatrologu i nekadašnjem intendantu Hnk Ivana pl. Zajca Darku Gašparoviću i kulturologu i književniku Boži Mimici. Godišnje nagrade, ako to potvrdi Gradsko vijeće, pripast će Jonatanu Lergi, Vladimiru Mozetiću, Damiru Miškoviću i Predragu Slobodi.

Nagrada za životno djelo Grada Rijeke ove će godine pripasti teatrologu i nekadašnjem intendantu Hnk Ivana pl. Zajca Darku Gašparoviću i kulturologu i književniku  Boži Mimici. Godišnje nagrade, ako to potvrdi Gradsko vijeće, pripast će Jonatanu Lergi, Vladimiru Mozetiću, Damiru Miškoviću i Predragu Slobodi.