KOLEGIJ GRADONAČELNIKA

Na kolegiju gradonačelnika Grada Rijeke predstavljeni su rezultati Riječkog programa lokalnog partnerstva koji je ove godine rezultirao s 5 projekata vrijednih 280 tisuća kuna, od kojih je 106 tisuća kuna vrijednost donacija i volontera.

Na kolegiju gradonačelnika Grada Rijeke predstavljeni su rezultati Riječkog programa lokalnog partnerstva koji je ove godine rezultirao s 5 projekata vrijednih 280 tisuća kuna, od kojih je 106 tisuća kuna vrijednost donacija i volontera.

Na kolegiju gradonačelnika Grada Rijeke predstavljeni su rezultati Riječkog programa lokalnog partnerstva koji je ove godine rezultirao s 5 projekata vrijednih 280 tisuća kuna, od kojih je 106 tisuća kuna vrijednost donacija i volontera.