KOLEGIJ GRADONAČELNIKA

Uz redovitu skrb o školskim ustanovama u sastavu koje su, primjerice i financiranje udžbenika moja Rijeka ili financiranje rada s djecom s teškoćama u razvoju, Grad Rijeka redovito već godinama sufinacira i takozvane šire javne potrebe u gradskom osnovnom školstvu i ulaže u nadstandard u obrazovanju.

Uz redovitu skrb o školskim ustanovama u sastavu koje su, primjerice i financiranje udžbenika moja Rijeka ili financiranje rada s djecom s teškoćama u razvoju, Grad Rijeka redovito već godinama sufinacira i takozvane šire javne potrebe u gradskom osnovnom školstvu i ulaže u nadstandard u obrazovanju.

Uz redovitu skrb o školskim ustanovama u sastavu koje su, primjerice i financiranje udžbenika moja Rijeka ili financiranje rada s djecom s teškoćama u razvoju, Grad Rijeka redovito već godinama sufinacira i takozvane šire javne potrebe u gradskom osnovnom školstvu i ulaže u nadstandard u obrazovanju.