Kolejani

Malinska je danas oživjela tradiciju staru preko 400 godina. Naime prema narodnoj predaji toliko dugo se spominju Dubašljanski kolejani – stari narodni običaj, koji se organizirao u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana.

Malinska je danas oživjela tradiciju staru preko 400 godina. Naime prema narodnoj predaji toliko dugo se spominju Dubašljanski kolejani – stari narodni običaj, koji se organizirao u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana.

Malinska je danas oživjela tradiciju staru preko 400 godina. Naime prema narodnoj predaji toliko dugo se spominju Dubašljanski kolejani – stari narodni običaj, koji se organizirao u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana.