Komentari

komentari

Prema službenim podacima policije godišnje se prijavi gotovo 2000 slučajeva obiteljskog nasilja od čega su žene žrtve u gotovo 80% slučajeva. Velik broj slučajeva nikada ni ne dođe do policije a razlog su stigme kojima  pomažu i anonimni komentari na društvenim mrežama.