KOMUNIKACIJA OČIMA

KBC nabavio uređaj za komunikaciju liječnika i nepokretnih pacijenata očima

KBC nabavio uređaj za komunikaciju liječnika i nepokretnih pacijenata očima

KBC nabavio uređaj za komunikaciju liječnika i nepokretnih pacijenata očima