Kongres o hrani

Kakva je kvaliteta hrane koju jedemo, koje je njeno geografsko porijeklo i zašto se nedovoljno kontrolira samo su neka od pitanja o kojima se raspravljalo na 2. međunarodnom Kongresu o sigurnosti i kvaliteti hrane.

Kakva je kvaliteta hrane koju jedemo, koje je njeno geografsko porijeklo i zašto se nedovoljno kontrolira samo su neka od pitanja o kojima se raspravljalo na 2. međunarodnom Kongresu o sigurnosti i kvaliteti hrane.

Kakva je kvaliteta hrane koju jedemo, koje je njeno geografsko porijeklo i zašto se nedovoljno kontrolira samo su neka od pitanja o kojima se raspravljalo na 2. međunarodnom Kongresu o sigurnosti i kvaliteti hrane.