Koordinacija gorana

U Lokvama se sastali goranski načelnici i gradonačelnici sa županom, glavna tema zakon o brdsko planinskom području

U Lokvama se sastali goranski načelnici i gradonačelnici sa županom, glavna tema zakon o brdsko planinskom području

U Lokvama se sastali goranski načelnici i gradonačelnici sa županom, glavna tema zakon o brdsko planinskom području