Kostrena; najava edukativne online radionice o otpadu

Promotivni materijal

Kao dio komunikacijskih aktivnosti projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u Kostreni, u utorak 21. srpnja, od 18 do 19:30 sati na poveznici https://www.puppis.biz/kostrena održat će se edukativna online radionica o odvojenom prikupljanju otpada, ulozi i načinu rada reciklažnih dvorišta.