Kostrena nakon onečišćenja: Šljunak na plažama zamijenit će se novim iste kvalitete

Tijekom obilaska onečišćenih lokacija u Kostreni dogovoreno je da će se prije zamjene šljunčanog materijala na plažama nastaviti s pranjem stijena. Tek potom skinut će šljunak u sloju koji to bude zahtijevala razina onečišćenja, a potom će ga zamijeniti novim šljunkom iste kvalitete.

Nakon što je uklanjeno onečišćenje mora, kontinuirano se provodi sanacija onečišćenog obalnog područja.Onečišćeni materijal s plaža će se baržama prebacivati do lučice Podurinj od kuda će se kopnenim putem odvoziti na zbrinjavanje. Na isti način bit će dopremljen i materijal za vraćanje plaža u prvobitno stanje. Bit će to opsežni radovi koji će potrajati nekoliko tjedana, a s obzirom na dio godine, dinamika izvođenja radova bit će uvjetovana i vremenskim prilikama, stoji u priopćenju Općine Kostrena.