KRAĆE LISTE

Čekanje na liječničke preglede u Rijeci se smanjilo do 30%

Čekanje na liječničke preglede u Rijeci se smanjilo do 30%

E-naručivanje na specijalističke preglede u Hrvatskoj mjesečno koristi 28.000 pacijenata. A upravo zahvaljujući e-naručivanju i pojačanoj kontroli dostupnosti pretraga, liste čekanja u bolnicama znatno su smanjene. E-liste smanjile su čekanje na pregled u nekim hrvatskim bolnicama i za 50%. U riječkom KBC-u to iznosi između 20 i 30%. “U Hrvatskoj je to očito više, pogotovo je značajno za gradove koji imaju više bolnica, tako da je tamo to smanjenje lista čekanja mnogo izraženije”, kazao je ravnatelj Herman Haller. Manjim listama čekanja doprinijela je i obnovljena dijagnostička i terapijska oprema. No u provođenju dijagnostike ima i crnih točaka. Haller ističe da je to u ovom trenutku pedijatrijska kardiologija, zbog kadrovskih i tehnoloških nedostataka, a problem je i prvi pregled parodontologa. No, primjerice, na ultrazvuk srca se sada u riječkom KBC-u čeka 200 dana, 70 manje nego prije mjesec dana. Predsjednik podružnice KOHOM-a za PGŽ Leonardo Bressan ističe kako je do 70% naručenih kontrolnih pregleda u bolnicama nepotrebno. Uvođenjem e-naručivanja uštede na godišnjoj razini će iznositi oko 21,5 milijuna kuna, poručuju iz Ministarstva, pojašnjavajući kako pacijenti, umjesto da gube vrijeme na odlazak u bolnice i čekanje na prijavu, rade na svojim poslovima. S druge strane, liječnici opće prakse dobili su više posla. U planu resornog Ministarstva je da se tijekom ove godine još veći broj obiteljskih liječnika uključi u projekt e-naručivanja, s obzirom da trenutno na pregled u bolnicu putem e-naručivanja dolazi oko 20% pacijenata.