Kreću radovi na prometnicama u Vrbovskom i Čabru

Riječ je o zahvatu proširenja serpentine (ulica Dobra) na području Vrbovskog kojim će se ostvariti veća sigurnost u prometu te izvesti proširenja potrebna za prolaz kamiona s prikolicom duž lokalne ceste. Vrijednost ove investicije je 459.402,50 EUR (s PDV-om). U gradu Čabru, za što je namijenjen iznos od 262.438,01 EUR (s PDV-om), izvest će se sanacija klizišta koje se nalazi na dionici između naselja Gerovo i Hrib. Kopra. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije u ovoj će godini u prometnice na području Gorskog kotara, uključujući i sanaciju kolnika na Platku, uložiti 2,6 milijuna eura. Spomenuta sredstva namijenjena su za projekte sanacije i obnove na području gradova Vrbovsko i Čabar i Općine Fužine te na području Mrkoplja, Skrada, Ravne Gore i Platka.