Krenuli preventivni zdravstveni pregledi za starije od 40 godina

Počelo provođenje preventivnih zdravstvenih pregleda u Primorsko-goranskoj županiji s ciljem ranog otkrivanja bolesti i zaokreta prema preventivi, prvom pregledu nazočio i ministar Vili Beroš

Damir je prvi pacijent u Rijeci obrađen u sklopu pilot projekta preventivnih pregleda s ciljem ranog otkrivanja bolesti i promicanja preventive.

Damir je prvi pacijent u Rijeci obrađen u sklopu pilot projekta preventivnih pregleda s ciljem ranog otkrivanja bolesti i promicanja preventive.

-“Ja stvarno nisam dugo bio, već jedno 3 godine sigurno i stvarno zahvalan projekt, da, podržavam. Najprije krv, urin, EKG, tlak, povijest bolesti ako sam ih imao I to je to, poručio je Damir nakon pregleda.

U Primorsko-goranskoj županiji pilot projekt će provoditi liječnici obiteljske medicine u 78 od 82 ordinacije, navela je ravnateljica Emina Grgurević Dujmić, a njih 29 je već ponudilo termine. Pohvalivši program, navela je da je Primorsko-goranska županija pionir u preventivi i podsjetila da je 2004. godine prva u Jugoistočnoj Europi krenula s pilot projektom ranog otkrivanja raka dojke. Voditelj Tomislav Benjak naveo da građani PGŽ-a već od sljedećeg tjedna mogu očekivati pozive s uputama za obavljanje pregleda, a liječnica Tripar iznimno važnim ocijenila činjenicu da će se u sklopu programa doći do pacijenata koji su, prema njezinim riječima, ispod radara, odnosno nisu posjećivali liječnike više od dvije godine.

Župan Zlatko Komadina pozdravio je provođenje ovog programa podsjetivši kako se u Primorsko-goranskoj županiji dugi niz godina sustavno provode programi ranog otkrivanja raka dojke, debelog crijeva i raka maternice, koji su krenuli kao županijski, a prerasli u nacionalne programe.

Govoreći o dosadašnjim rezultatima, ministar Beroš naveo je da su kod dvije trećine ili preko 77 posto pregledanih osoba ustanovljeni elementi koji su zahtijevali daljnju obradu. Naglasio je da početak pozivanja čine osobe starije od 40 godina zato što je upravo ta dob podložna razvoju prvih simptoma kroničnih bolesti koje se može spriječiti ranim prepoznavanjem. Dodao je da su nositelji pilot projekta na razini županije Domovi zdravlja čime se posebno naglašava i jača uloga doma zdravlja kao središnje zdravstvene ustanove na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

.Projekt koordinira Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a provodi se u pet županija: Primorsko-goranskoj, Osječko-baranjskoj, Sisačko-moslavačkoj, Međimurskoj i Splitsko-dalmatinskoj u namjeri jačanja preventive, važnosti primarne zdravstvene zaštite i aktivne uloge građana u brizi i očuvanju.