KROJAČKA ULICA

Samo jedna kuća u Krojačkoj ulici posljedica je ratova, ali i planiranih rušenja što su se na Gomili odvijala od 60-ih do 80-ih godina prošlog stoljeća s ciljem stvaranja preduvjeta za rekosntrukciju tog dijela grada. Kada su prije nekoliko godina propali planovi za uređenje cijelog područja Gomile, odnosno današnjeg parkirališta u poslovno stambeni blok, ova kuća primorskog štiha ostala je na ledini čekati neka bolja vremena koja će joj vratiti stari sjaj. Odlaskom stanara, prije otprilike pet godina, kuća je postala vlasništvo Grada Rijeke.

Samo jedna kuća u Krojačkoj ulici posljedica je ratova, ali i planiranih rušenja što su se na Gomili odvijala od 60-ih do 80-ih godina prošlog stoljeća s ciljem stvaranja preduvjeta za rekosntrukciju tog dijela grada. Kada su prije nekoliko godina propali planovi za uređenje cijelog područja Gomile, odnosno današnjeg parkirališta u poslovno stambeni blok, ova kuća primorskog štiha ostala je na ledini čekati neka bolja vremena koja će joj vratiti stari sjaj. Odlaskom stanara, prije otprilike pet godina, kuća je postala vlasništvo Grada Rijeke.

Samo jedna kuća u Krojačkoj ulici posljedica je ratova, ali i planiranih rušenja što su se na Gomili odvijala od 60-ih do 80-ih godina prošlog stoljeća s ciljem stvaranja preduvjeta za rekosntrukciju tog dijela grada.  Kada su prije nekoliko godina propali planovi za uređenje cijelog područja Gomile, odnosno današnjeg parkirališta u poslovno stambeni blok, ova kuća primorskog štiha ostala je na ledini čekati neka bolja vremena koja će joj vratiti stari sjaj.  Odlaskom stanara, prije otprilike pet godina, kuća je postala vlasništvo Grada Rijeke.