Ksenija prohaska

Svoj talent, sjajne pjevačke mogućnosti i instančani osjećaj za glazbu koji posjeduje, Ksenija Prohaska već je suvereno demonstrirala svojim interpretacijama Marlene Dietrich, Edith Piaff i brojnih drugih modernih glazbenih heroina. Billie Holiday predstava je koja je nastala po istinitoj priči.

Svoj talent, sjajne pjevačke mogućnosti i instančani osjećaj za glazbu koji posjeduje, Ksenija Prohaska već je suvereno demonstrirala svojim interpretacijama Marlene Dietrich, Edith Piaff i brojnih drugih modernih glazbenih heroina. Billie Holiday predstava je koja je nastala po istinitoj priči.

Svoj talent, sjajne pjevačke mogućnosti i instančani osjećaj za glazbu koji posjeduje, Ksenija Prohaska već je suvereno demonstrirala svojim interpretacijama Marlene Dietrich, Edith Piaff i brojnih drugih modernih glazbenih heroina.  Billie Holiday predstava je koja je nastala po istinitoj priči.