KUĆA OD MORA

Turistička ponuda Mošćeničke Drage bogatija je za Kuću od mora ili Interpretacijski centar ribarske i pomorske baštine Ekomuzeja Mošćenička Draga.

Turistička ponuda Mošćeničke Drage bogatija je za Kuću od mora ili Interpretacijski centar ribarske i pomorske baštine Ekomuzeja Mošćenička Draga.

Turistička ponuda Mošćeničke Drage bogatija je za Kuću od mora ili Interpretacijski centar ribarske i pomorske baštine Ekomuzeja Mošćenička Draga.