Kuhari

U Narodnom učilištu ustanovi za obrazovanje i kulturu u Rijeci održana je svečana promocija druge generacije nacionalnih kuhara u regiji.

U Narodnom učilištu ustanovi za obrazovanje i kulturu u Rijeci održana je svečana promocija druge generacije nacionalnih kuhara u regiji.

U Narodnom učilištu ustanovi za obrazovanje i kulturu u Rijeci održana je svečana promocija druge generacije nacionalnih kuhara u regiji.