Kuhari

Upravo u Tjednu cjeloživotnog učenja bilo je posebno svečano na promociji prve generacije kuhara specijalista nacionalne kuhinje.

Upravo u Tjednu cjeloživotnog učenja bilo je posebno svečano na promociji prve generacije kuhara specijalista nacionalne kuhinje.

Upravo u Tjednu cjeloživotnog učenja bilo je posebno svečano na promociji prve generacije kuhara specijalista nacionalne kuhinje.