Kraf

Kvarnerska revija amaterskog filma utemeljena je 1969. godine, što ga čini jednim od starijih festivala amaterskoga filma. Njegov otvoreni i medunarodni karakter omogućava bogatu međukulturalnu razmjenu i sveobuhvatniji prijem sedme umjetnosti. 19.12. u Rijeci počinje 45. KRAF

Kvarnerska revija amaterskog filma utemeljena je 1969. godine, što ga čini jednim od starijih festivala amaterskoga filma. Njegov otvoreni i medunarodni karakter omogućava bogatu međukulturalnu razmjenu i sveobuhvatniji prijem sedme umjetnosti. 19.12. u Rijeci počinje 45. KRAF

Kategorija