Nevidljive granice u Guvernerovoj palači

Kada građani uz pomoć muzealaca stvore izložbu nastanu Nevidljive granice koje možete razgledati do 15. veljače 

Kategorija