LABORATORIJ STARA SUŠICA

Primorsko – goranska županija dobila je svoj prvi pedološki laboratorij. Riječ je o laboratoriju za osnovnu analizu tla, a s radom u istom započeto je u Staroj Sušici.

Primorsko – goranska županija dobila je svoj prvi pedološki laboratorij. Riječ je o laboratoriju za osnovnu analizu tla, a s radom u istom započeto je u Staroj Sušici.

Primorsko
– goranska županija dobila je svoj prvi pedološki laboratorij.
Riječ je o laboratoriju za osnovnu analizu tla, a s radom u istom
započeto je u Staroj Sušici.