Lana, Fran i Lejla iz Opatije dobitnici nagrade za promicanje dječjih prava

Vijećnici XIII. saziva Dječjeg gradskog vijeća grada Opatije Lana Golubović, Fran Rubeša i Lejla Sinanović dobitnici su Nagrade „Emil Paravina“ 2022. – Nagrada djeci za promicanje dječjih prava, dječje participacije, suradnju i pomoć vršnjacima.

Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske, osnivač  je jedinstvene nagrade „Emil Paravina“, i to djeci za promicanje i zalaganje za dječja prava, dječju participaciju, suradnju i pomoć svojim vršnjacima. Nagrada se dodijeljuje u dvije kategorije: djetetu pojedincu i skupini djece.

Posebnost Nagrade „Emil Paravina“ je što je to godišnja nagrada djeci, a također djeca biraju svoje ambasadore i prvake dječjih prava među osnovnoškolcima diljem Republike Hrvatske!

Na javni poziv prijavilo se u obje kategorije 14 kandidatura (4 pojedinačne i 10 skupnih) kroz koje se kandidiralo ukupno 162-ero osnovnoškolske djece u dobi od 10 do 14 godina, mali borci za  prava svojih vršnjaka, a koje su njihovi nastavnici, razrednici, voditelji, mentori, roditelji, vršnjaci kandidirali jer se zalažu za prava djece i pomažu u svojim razredima, Dječjim gradskim/općinskim vijećima, Dječjim forumima, Vijećima učenika ili jednostavno mijenjaju svoje zajednice na bolje u kojima odrastaju. 

Kandidirana djeca ocjenjivala su kategorijama za: kontinuirano promicanje i zalaganje za dječja prava; doprinos razvijanju dječje participacije u lokalnoj zajednici, na nacionalnom i EU nivou; poticanje interkulturalnih vrijednosti te prava djece na različitost bez obzira na spol, nacionalnost, rasu, jezik, kulturu i socijalni status te za građenje suradnje i partnerstva između djece i odraslih.