Likovna kolonija

Izložba umjetničkih djela nastalih na međunarodnoj likovnoj koloniji na temu zidnog slikarstva održana je u Draguću. Izložba je organizirana u okviru projekta REVITAS II.

Izložba umjetničkih djela nastalih na međunarodnoj likovnoj koloniji na temu zidnog slikarstva održana je u Draguću. Izložba je organizirana u okviru projekta REVITAS II.

Izložba umjetničkih djela nastalih na međunarodnoj likovnoj koloniji na temu zidnog slikarstva održana je u Draguću.  Izložba je organizirana u okviru projekta REVITAS II.