LISICE NA VEŽICI

U potrazi za hranom i vodom, na Gornju Vežicu, tvrde stanari, dolazi sve više lisica. Struka kaže – nema razloga za paniku, ali treba biti na oprezu!

U potrazi za hranom i vodom, na Gornju Vežicu, tvrde stanari, dolazi sve više lisica. Struka kaže – nema razloga za paniku, ali treba biti na oprezu!

U
potrazi za hranom i vodom, na Gornju Vežicu, tvrde stanari, dolazi
sve više lisica. Struka kaže – nema razloga za paniku, ali treba
biti na oprezu!