LJEČILIŠNI HOTEL

Jadran Crikvenica ulaže preko 30 milijuna kuna i spremno dočekuje novu turističku sezonu, novost je lječilišni hotel sa četiri zvjezdice

Jadran Crikvenica ulaže preko 30 milijuna kuna i spremno dočekuje novu turističku sezonu, novost je lječilišni hotel sa četiri zvjezdice

Jadran Crikvenica ulaže preko 30 milijuna kuna i spremno dočekuje novu turističku sezonu, novost je lječilišni hotel sa četiri zvjezdice