Ljubljanska banka press

Božidar Vukasović nastavlja borbu za povrat štednje prema hrvatskim i bosanskim štedišama. Slovenski Zakon o povratu štednje Ljubljanske banke konačno je nakon 24 godine priznao dug, no kako naglašava Vukasović nije prijateljski prema štedišama.

Božidar Vukasović nastavlja borbu za povrat štednje prema hrvatskim i bosanskim štedišama. Slovenski Zakon o povratu štednje Ljubljanske banke konačno je nakon 24 godine priznao dug, no kako naglašava Vukasović nije prijateljski prema štedišama.

Božidar Vukasović nastavlja borbu za povrat štednje prema hrvatskim i bosanskim štedišama. Slovenski Zakon o povratu štednje Ljubljanske banke konačno je nakon 24 godine priznao dug, no kako naglašava Vukasović nije prijateljski prema štedišama.