Od prevencije do zdravlja

Projekt „Od prevencije do zdravlja“ kojeg je prije gotovo godinu dana uspješno prijavila Općina Viškovo i kao partnera uključila rapsku Općinu Lopar ima za cilj poticati svijest o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti, a posebno promicati zdrave navike. Za provođenje niza projektnih aktivnosti odobreno je 100-postotno financiranje odnosno 497 tisuća kuna iz Europskog socijalnog fonda.

Kategorija