Love art

U galeriji Juraj Klović postavljen LOVE ART edukativni koncept, pokrenut s ciljem promicanja vizualne kulture i likovnog izražavanja među mladima.

U galeriji Juraj Klović postavljen LOVE ART edukativni koncept, pokrenut s ciljem promicanja vizualne kulture i likovnog izražavanja među mladima.

U galeriji Juraj Klović postavljen LOVE ART edukativni koncept, pokrenut s ciljem promicanja vizualne kulture i likovnog izražavanja među mladima.