Lovran classic

1. Festival klasične glazbe Lovran Classic održat će se od 13. do 15. srpnja u Kinu Sloboda u Lovranu

1. Festival klasične glazbe Lovran Classic održat će se od 13. do 15. srpnja u Kinu Sloboda u Lovranu

1. Festival klasične glazbe Lovran Classic održat će se od 13. do 15. srpnja u Kinu Sloboda u Lovranu