LUKA BAŠKA

U Baški je potpisan ugovor o izgradnji luke Baška vrijedan 41 milijun kuna, riječ je o najvećoj kapitalnoj investiciji u povijesti općine.

U Baški je potpisan ugovor o izgradnji luke Baška vrijedan 41 milijun kuna, riječ je o najvećoj kapitalnoj investiciji u povijesti općine.

U Baški je potpisan ugovor o izgradnji luke Baška vrijedan 41 milijun kuna, riječ je o najvećoj kapitalnoj investiciji u povijesti općine.