MAGDALENA ŠTIMAC

Primorsko-goranska županija je u okviru projekta E-županije u Ekonomskoj je školi Mije Mirkovića opremila učionicu za održavanje nastave putem video konferencijske veze, financirala povezivanje brzim internetom do Magdalenine obiteljske kuće te prilagodila njezino osobno računalo za uključivanje u nastavu na daljinu. Magdalena na taj način svakodnevno nesmetano prati nastavu.

Primorsko-goranska županija je u okviru projekta E-županije u Ekonomskoj je školi Mije Mirkovića opremila učionicu za održavanje nastave putem video konferencijske veze, financirala povezivanje brzim internetom do Magdalenine obiteljske kuće te prilagodila njezino osobno računalo za uključivanje u nastavu na daljinu. Magdalena na taj način svakodnevno nesmetano prati nastavu.

Primorsko-goranska županija je u okviru projekta E-županije u Ekonomskoj je školi Mije Mirkovića opremila učionicu za održavanje nastave putem video konferencijske veze, financirala povezivanje brzim internetom do Magdalenine obiteljske kuće te prilagodila njezino osobno računalo za uključivanje u nastavu na daljinu. Magdalena na taj način svakodnevno nesmetano prati nastavu.