Mali opatijski holding

Gradska tvrtka Opatija 21 spaja se s Parkovima sa svrhom racionalizacije poslovanja

Gradska tvrtka Opatija 21 spaja se s Parkovima sa svrhom racionalizacije poslovanja

Gradska tvrtka Opatija 21 spaja se s Parkovima sa svrhom racionalizacije poslovanja