Malinois klub Kvarner

10 godina djelovanja Malinois Klub Kvarner i najava Jesenskog agility tečaja.

10 godina djelovanja Malinois Klub Kvarner i najava Jesenskog agility tečaja.

10godina djelovanja Malinois Klub Kvarner i najava Jesenskog agilitytečaja.