Manje poziva

Županijski centar 112 proteklu godinu ocijenio zadovoljavajućom, zabilježili 10 tisuća poziva manje nego godinu ranije

Županijski centar 112 proteklu godinu ocijenio zadovoljavajućom, zabilježili 10 tisuća poziva manje nego godinu ranije

Županijski centar 112 proteklu godinu ocijenio zadovoljavajućom, zabilježili 10 tisuća poziva manje nego godinu ranije