MANJI PRORAČUN, VEĆI PRIREZ

Gradski proračun manji za 17 milijuna kuna, prirez ide na maksimalnih 15%

Gradski proračun manji za 17 milijuna kuna, prirez ide na maksimalnih 15%

Gradski proračun manji za 17 milijuna kuna, prirez ide na maksimalnih 15%